Fundazioaren urteko jarduera-plana eta betetze-mailari buruzko txostenak


Nafarroako Kutxa Fundazioak jarduera-plan bat egiten du urtero, eta bertan hurrengo ekitaldian garatzea aurreikusten diren helburuak eta jarduerak jasotzen dira, Kontabilitate Plan Orokorra irabazi-asmorik gabeko erakundeei egokitzeko arauak onartzen dituen urriaren 24ko 1491/2011 Errege Dekretuan aurreikusitako formatuarekin eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen jarduera-planaren ereduarekin bat etorriz.

Jarduera-planak jarduera propio bakoitzari buruzko informazioa jasotzen du, eta, halakorik balego, merkataritza-jarduerei buruzkoa, jarduera bakoitzerako zenbatetsitako gastuei buruzkoa eta aurreikusitako diru-sarrera eta bestelako baliabideei buruzkoa, bai eta memorian jarduera bakoitzaren gauzatze-maila edo helburuen betetze-maila egiaztatzea ahalbidetzen duen beste edozein adierazle ere.

Bisitatu