Aplikatu beharreko araudia

Fundazioaren estatutuek, Patronatuak onartzen dituen erregelamenduek eta Patronatuak bere eskumenen esparruan hartzen dituen gainerako erabakiek arautzen dute Fundazioa.
 

Bere jardueran, Fundazioak bere Gobernu Korporatibo Onaren Kodean, balore-merkatuaren esparruan aldi baterako inbertsioak egiteko jokabide-kodean eta sozialki arduratsua den inbertsioaren printzipioetan jasotako xedapenak beteko ditu.


Aplikatu beharreko araudi orokorrari dagokionez: