IRISGARRITASUNAREN BERMEA

Zentro horietako irisgarritasun unibertsalaren helburua horiek erabiltzen dituzten pertsonek ahalik eta esperientzia osoena eta egokiena izatea da.

ERABILTZAILE GUZTIEI ZERBITZU ETA INGURUNEETARAKO IRISGARRITASUN UNIBERTSALA BERMATZEN DIE

Irisgarritasun Unibertsalaren Kudeaketa Sistema ezartzeak pertsona guztiei bermatzen die, beren adina edo desgaitasuna edozein dela ere, ingurunean eraikitako edozein lekura, garraiora edo hirigintzara iristeko aukera berdinak izatea, bai eta horietan emandako zerbitzuak ahalik eta autonomia hadiarekin erabiltzeko eta gozatzeko aukera.

Une 170001-2 araua onartzeak esan nahi du erakundeak konpromisoa hartzen duela pertsona guztien eskubide- eta aukera-berdintasunarekin, haien gaitasunak edozein izanda ere. Horrela, ingurune batera sartu eta bertan ematen diren zerbitzuak jaso nahi dituen edonork, egin ahal izango du, erakundeak irisgarritasuna eman baitie bere inguruneei eta zerbitzuei.

LAN-INGURUNEA ETA LANPOSTUAREN EGOKITZAPENA

Era berean, lan-inguruneetarako UNE 170001-2 Arauaren arabera garatutako irisgarritasun unibertsalak agerian uzten du erakundeen konpromisoa gizartearekin, eta edozein langilek, bere gaitasunak alde batera utzita, lan-jarduerak gainerakoen aukera-berdineantasuneko baldintzetan garatu ahal izateko inguruneak sortzen ditu. Arau hau ezartzeak desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatuan integratzeko enpresen erantzukizun soziala eta betearazpena garatzen duten erakundeei erraztasunak ematen dizkie.

Une 170001-1: 2007 Arauaren DALCO baldintzak betez, erakundea prest egongo da bermatzeko irisgarria dela eta irisgarritasun hori ez dela noizbehinkakoa eta denboran zehar mantenduko dela.

JAKIN GEHIAGO