GIZARTE, HEZKUNTZA ETA KULTURA GARAPENARI LAGUNTZEA

Ekimen honen bidez, Nafarroa osoko irabazi asmorik gabeko erakundeek aurkeztutako proiektuak babesten dira. 2020an, proiektuak jarduera eremu hauetakoak izan ziren:

  • - Pertsona ahulenei laguntzea.
  • - Elkartasuna, parte hartzea eta bizikidetza sustatzea.
  • - Kultura, hezkuntza eta ondarea babestea.

Proiektuen kalitatea eta eragin soziala baloratzeaz gain, deialdian eskatzen da proiektuen proposamenean eta metodologietan honako gai hauek sartzea: irisgarritasuna, berrikuntza, iraunkortasuna, inklusioa, sareko lana edo euskararen presentzia.

GEHIAGO JAKIN

icono
800.000

PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK –EUROAK–

icono
277

PROIEKTU EBALUATUAK

icono
129

PROIEKTU BABESTUAK

icono
471

SORTUTAKO LANPOSTUAK

icono
81

UDALERRIAK

icono
6.200

PROIEKTUKO BATEZ BESTEKO EKARPENA –EUROAK–