Estatutuak eta araubide erregimena

Nafarroako Kutxa Banku Fundazioaren indarreko estatutuak Nafarroako Gobernuaren 2014ko ekainaren 27ko erabakiz eta Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren 2014ko ekainaren 27ko aginduz onartu ziren.

Hona hemen Nafarroako Kutxa Banku Fundazioaren estatutuak:       

 

Araubide erregimena

Honako hauek arautzen dute fundazioa: bere estatutuek, hala badagokio Patronatuak onartutako araudiek eta Patronatuak bere eskumenen arloan hartutako gainerako erabakiek.

Fundazioak, bere jarduera gauzatzean, bere Gobernu On Korporatiboaren Kodean bildutako xedapenei, balore merkatuen arloan aldian behingo inbertsioak egiteko jarrera kodeari eta gizarte erantzukizunean oinarritutako inbertsio printzipioei erreparatuko die.

Aplikatzekoa den araubide orokorrari dagokionez: (loturak BOEra)
26/2013 Legea, abenduaren 27koa, Aurrezki Kutxei eta Banku Fundazioei buruzkoa
50/2002 Legea, abenduaren 26koa, Fundazioei buruzkoa
10/1996 Foru Legea, uztailaren 2koa, Fundazioen eta Nafarroako babes jardueren zerga erregimena arautzen duena