Berdintasuna

Nafarroako Kutxa Fundazioak bere gain hartzen du erakundearen barruan genero-berdintasuna sustatzeko konpromisoa, eta, era berean, beste erakunde batzuen ekintzak sustatzen ditu, helburu hori gizartearen barruan lortzeko.

II. Berdintasun Plana 2022tik 2026ra bitartean egongo da indarrean, eta Fundazioaren Berdintasun Taldearen lanaren bidez eta AINen laguntza teknikoarekin egin da. Bi gai bereziki aipagarri ditu, indarrean dagoen legeriak markatzen dituenak: Planaren beraren negoziazio-taldearen prestakuntza paritarioa eta, diagnostikoaren barruan, ordainsari-politikaren auditoria bat egitea. Bi gai horiek berritzaileak dira lehen planari dagokionez, Fundazioaren barruan genero-berdintasunaren alde egiten ari den lana denboran luzatzen ari baita.

Era berean, bere metodologia hainbat gaitan oinarritzen da, hala nola konpromisoan, etengabeko hobekuntzan eta pertsona guztien parte-hartzerako plan guztiz praktikoa eta protagonismo handikoa izatean.

57 neurri zehatz prestatu dira, hainbat jarduera-eremutan taldekatuta: Hautaketa- eta kontratazio-prozesua; Lanbide-sailkapena; Gizonen eta emakumeen ordezkaritza eskasa; Prestakuntza; Lanbide-sustapena; Lan-baldintzak eta Ordainsarien auditoria; Eskubide erantzukideen, bizitza pertsonalaren, familiakoaren eta lanekoaren egikaritza arduratsua; Ordainsariak; Sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren prebentzioa; Enpresaren barneko eta kanpoko komunikazioa; eta Kanpo-jarduera (hornikuntza, erabiltzaileak eta azpikontratazioa).